Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 43 ks PC pro Městský úřad Sokolov
Odesílatel Sandra Linhová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2023 17:46:53
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 bylo zveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Sandra Linhová