Veřejná zakázka: Oprava plotů a bran areálu 3. ZŠ v ul. Boženy Němcové, Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 936
Systémové číslo VZ: P17V00000017
Datum zahájení: 14.02.2017
Nabídku podat do: 06.03.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava plotů a bran areálu 3. ZŠ v ul. Boženy Němcové, Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava oplocení areálu a vstupních bran Základní školy, v ul. Boženy Němcové v Sokolově. V rámci přípravy staveniště bude provedena demontáž pletiva, bran, branek, vč. oplocení pískové plochy, vykácení keřů, které jsou v kolizi s oplocením, budou vybourány asfaltové a štěrkové vrstvy, odstranění písku z pískoviště a provedena skrývka ornice. Stávající stromy zůstanou zachovány, příp. budou prořezány větve zasahující do pletiva a bude provedena oprava stávající a vyhovující betonové podezdívky. Nové oplocení je navrženo ze svařovaných sítí, které budou upevňovány na čtyřhranný ocelový sloupek. Oplocení bude řešeno částečně na stávající podezdívce a v místech rostlého terénu budou použity podhrabové desky. Do nového oplocení budou osazeny dvě nové dvoukřídlé brány a také nová vstupní branka, vč. zámků, FAB a kování. Po dokončení oplocení bude terén okolo plotu uveden do původního stavu, tedy ozelenění nezpevněných ploch v blízkosti oplocení, plochy zařízení staveniště a nově také plocha bývalého pískoviště.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 385 968 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky