Veřejná zakázka: Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 551
Systémové číslo: P14V00000121
Počátek běhu lhůt: 12.06.2014
Nabídku podat do: 14.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby "Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov":

• Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci komunikace vč. odvodnění, rozšíření kolmých parkovacích stání po celé délce komunikace na maximálně možný počet, rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení.
• Projektová dokumentace bude řešit i případnou ochranu či překládku stávajících inženýrských sítí vyvolanou touto stavbou.
• Projektová dokumentace bude řešit detaily napojení v místech stávajících vstupů, vjezdů a v místech napojení na stávající komunikace – součástí prováděcí dokumentace budou příčné řezy v místech těchto napojení.
• Autorský dozor v průběhu realizace díla v předpokládaném rozsahu 100 hodin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky