Veřejná zakázka: DDM - oprava elektroinstalace pavilonu B, etapa 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2322
Systémové číslo: P23V00000096
Datum zahájení: 18.05.2023
Nabídku podat do: 05.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DDM - oprava elektroinstalace pavilonu B, etapa 1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je první etapa opravy elektroinstalace pavilonu B Domu dětí a mládeže v Sokolově. V rámci této etapy bude provedena kompletní oprava elektroinstalace v 2.NP. Stávající okruhové rozvodnice RB 0.2.3 a RB 0.2.4 (podrobnosti viz. Příloha č. 5 Projektová dokumentace - 2.1 Stávající stav) budou demontovány. Nika po rozvodnici RB 0.2.4 bude zvětšena, aby do ní mohla být osazena nová okruhová rozvodnice RB2. Ta bude připojena ze stávající okruhové rozvodnice RB 0.2 v 1.NP novým silovým napájecím kabelem (dočasně osadit jištění 3x40A). V 1.NP bude kabel uložen dočasně v elektroinstalační liště Kopos Kolín LHD 40x40HF. Před zahájením prací bude prověřeno, že stávající okruhy v 2.NP nenapájí zařízení v 1.NP. V případě, že bude tato skutečnost zjištěna, budou zařízení připojena z místních okruhů, nejbližší okruhové rozvodnice nebo dle pokynů zástupce investora nebo projektanta. V žádném případě nesmí dojít k jejich odpojení! Veškerá stávající slaboproudá vedení (EZS, CCTV, atp.), která vedou po povrchu, budou uložena do elektroinstalačních trubek, které budou zasekány pod omítku. Aby mohly být připojeny nové datové okruhy, bude v rámci první etapy v m.č. 2.05 osazen nový slaboproudý rozvaděč RACK, do kterého budou přemístěny stávající datové prvky (optická vana, switche, atp.). Omítky a výmalby budou dotaženy vždy k nejbližší konstrukční hraně.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků