Veřejná zakázka: Stavební úpravy komunikace ulice Vítězná – k ZŠ Běžecká – projekční práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2125
Systémové číslo: P22V00000088
Datum zahájení: 18.10.2022
Nabídku podat do: 03.11.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy komunikace ulice Vítězná – k ZŠ Běžecká – projekční práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, jejímž obsahem bude návrh na řešení opravy a úpravy místní komunikace ulice Vítězná k ZŠ Běžecká. Kromě návrhu provedení nutných oprav komunikace a parkovacích stání, bude součástí projektové dokumentace návrh na vznik nových parkovacích stání podél komunikace, návrh nové dešťové kanalizace a úprava trasy stávajícího veřejného osvětlení, popř. jeho doplnění o nové světelné body. Při zpracování projektové dokumentace se bude zhotovitel řídit podklady předanými při vstupním jednání objednatelem a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. Zpracovatel má povinnost v díle respektovat stavebně povolený projekt parkoviště po levé straně dotčené komunikace.

Dílo bude zpracováno a předáno v tomto rozsahu:
a) hrubopis projektové dokumentace návrhu na řešení opravy a úpravy místní komunikace
b) kompletní čistopis projektové dokumentace schváleného návrhu projektové dokumentace zpracovaného v rozsahu dle předchozího odst. a), a to ve stupni pro společné územní a stavební řízení;
c) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet;
d) případně provedené hydrogeologické průzkumy zájmového území;
e) polohopis a výškopis.

Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost potřebná pro podání žádosti o společné územní a stavební řízení a podání žádosti vydání stavebního povolení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky