Veřejná zakázka: Zimní stadion Sokolov – oprava střechy nad administrativní budovou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1775
Systémové číslo: P20V00000076
Datum zahájení: 18.03.2020
Nabídku podat do: 09.04.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zimní stadion Sokolov – oprava střechy nad administrativní budovou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je oprava střechy nad administrativní budovou zimního stadionu v areálu Baník Sokolov.
Plnění bude realizováno jako stavba na klíč, kdy záměrem je oprava povrchu dosloužilé ploché asfaltové střechy nad administrativní budovou zimního stadionu, včetně navazujících svislých stěn atiky a dvou odvětrávacích komínků. Plocha střechy je cca 240 m2. Cílem je vytvořit novou vodotěsnou izolaci střechy, která bude chránit před zatečením a bude odolná vůči UV záření.
Po stavebně-technické stránce musí návrh zhotovitele splňovat veškeré platné technické normy. Návrh nového materiálové řešení díla musí respektovat a zohledňovat platnou legislativu a normové požadavky z hlediska požárně-bezpečnostního řešení pro daný typ objektu. Návrh prováděných prací bude vyjádřen ve vlastní cenové nabídce zhotovitele.
Pro odvod srážkové vody bude dále využita stávající dešťová odpadní kanalizace (vnitřní dešťové svody do ležaté dešťové kanalizace s následným vyústěním do městské kanalizační sítě).
Řešení musí umožňovat vstup na střešní konstrukci pro potřeby údržby a revizí. Zhotovitelem dodané materiály a výrobky se požadují dodat ve vysoké kvalitě a s předpokladem minimalizace nákladů na jejich údržbu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy