Veřejná zakázka: Parkoviště v ulici Heyrovského za bývalou ZŠ Sokolovská - projekční práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1634
Systémové číslo: P19V00000179
Datum zahájení: 02.08.2019
Nabídku podat do: 19.08.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkoviště v ulici Heyrovského za bývalou ZŠ Sokolovská - projekční práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3) na úpravu prostranství za objektem č. p. 1475 – 1479 v ulici Křižíkova v Sokolově s řešením dopravního napojení a nových parkovacích státní. Dále pak návrh nového parkování za tělocvičnou bývalé ZŠ Sokolovská. Projektová dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu:
a) dva koncepční návrhy řešení parkování v zájmovém území, vč. základního prověření existence sítí a souladu návrhu s územním plánováním Sokolov,
b) projektovou dokumentaci pro společné území a stavební řízení, pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby.,
c) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet.
Po výběru vhodného řešení bude provedeno další zpracování projektové dokumentace potřebné pro získání potřebných povolení. V rámci zpracování bude řešen způsob odvedení dešťových vod z území a návrh veřejného osvětlení parkovacích ploch a veřejného prostranství.
Součástí plnění je rovněž kompletní inženýrská činnosti pro podání žádosti o společné území a stavební řízení a vydání stavebního povolení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 280 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky