Veřejná zakázka: Část 1 - TDI

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1625
Jedná se o část veřejné zakázky: Zimní stadion Sokolov - oprava střechy nad strojovnou - výběr TDI a koordinátora BOZP

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - TDI

Stručný popis předmětu:
Předmětem 1. části zakázky je obstarání činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“) podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nad Dílem. Součástí plnění zakázky je také účast v komisi při výběru Zhotovitele, pokud k tomu bude technický dozor vyzván Zadavatelem.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky