Veřejná zakázka: Část 1 - Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov – TDI

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1600
Jedná se o část veřejné zakázky: Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov – výběr TDI a koordinátora BOZP

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov – TDI

Stručný popis předmětu:
1. část – TDI
Předmětem 1. části zakázky je obstarání činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“) podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nad demolicí. Součástí plnění zakázky je také účast v komisi při výběru Zhotovitele, pokud k tomu bude technický dozor vyzván Zadavatelem.


Předpokládaná hodnota

  • 80 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky