Veřejná zakázka: Část 2 - koordinátor BOZP

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1494
Jedná se o část veřejné zakázky: Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I. etapa – výběr TDI a koordinátora BOZP

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - koordinátor BOZP

Stručný popis předmětu:
Předmětem 2. části zakázky je obstarání činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne 12. prosince 2006.


Předpokládaná hodnota

  • 45 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky