Veřejná zakázka: Část 1 - výběr TDI

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1493
Jedná se o část veřejné zakázky: Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I. etapa – výběr TDI a koordinátora BOZP

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - výběr TDI

Stručný popis předmětu:
Předmětem 1. části zakázky je obstarání činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“) podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nad Stavbou. Součástí plnění zakázky je také účast v komisi při výběru Zhotovitele stavby, pokud k tomu bude technický dozor vyzván Zadavatelem.


Předpokládaná hodnota

  • 180 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky