Veřejná zakázka: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany pro město Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1437
Systémové číslo VZ: P18V00000304
Datum zahájení: 14.11.2018
Nabídku podat do: 28.11.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany pro město Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
- vstupní kontrola BOZP (pro 177 zaměstnanců) a PO z hlediska souladu s právními přepisy, ostatními příslušnými předpisy a požadavky v oblasti BOZP, PO; návrh řešení nedostatků, doporučení opatření pro dosažení shody,

- revize dokumentace v oblasti BOZP, PO; návrhy na úpravy vnitřních předpisů příkazce, průběžná aktualizace dle aktuální legislativy,

- zajištění Školení BOZP, PO; zpracování osnov a zajištění vstupních a periodických školení pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance, zpracování dokumentace školení,

- provádění každoročních prověrek BOZP z hlediska souladu BOZP se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů, včetně zpracování výstupní dokumentace,

- provádění kontrol BOZP a PO v objektech uvedených v čl. I odst. 1.; provádění komplexní prověrky ve všech vyjmenovaných objektech 1x za 4 měsíce, nebo častěji podle potřeby a po dohodě s příkazcem; zpracovaní výstupní dokumentace,

- účast příkazníka při kontrolách prováděných u příkazce státními orgány (např. KHS, OIP, HZS),

- v součinnosti s příkazcem šetření pracovních úrazů a zpracování příslušné dokumentace pracovního úrazu,

- odborná pomoc při řešení mimořádných událostí,

- poskytování konzultací podle aktuální potřeby příkazce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky