Veřejná zakázka: Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov - výběr TDI a koordinátora BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1419
Systémové číslo: P18V00000286
Datum zahájení: 23.10.2018
Nabídku podat do: 08.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov - výběr TDI a koordinátora BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
1. část – TDI
Předmětem 1. části zakázky je obstarání činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“) podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nad Stavbou. Součástí plnění zakázky je také účast v komisi při výběru Zhotovitele stavby, pokud k tomu bude technický dozor vyzván Zadavatelem.
Předpokládaná hodnota této části zakázky je 400 000,- Kč bez DPH.

2. část – koordinátor BOZP
Předmětem 2. části zakázky je obstarání činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne 12. prosince 2006.
Předpokládaná hodnota této části zakázky je 100 000,- Kč bez DPH.

Stavba „Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov“ je blíže specifikována v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.

Zakázka je dělena na 2 části. Účastník může podat nabídku do jedné či obou částí (do každé části je nutné podat samostatnou nabídku).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy