Veřejná zakázka: Rekonstrukce terénního schodiště na workout hřiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1391
Systémové číslo VZ: P18V00000258
Datum zahájení: 13.09.2018
Nabídku podat do: 28.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce terénního schodiště na workout hřiště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybourání stávajícího schodiště z obslužné komunikace v areálu Baník ke stávajícím workoutovým hřištím a vybudování nového schodiště dle projektové dokumentace stavby. Ve spodní části bude nové terénní schodiště, tak jako doposud, komunikačně napojeno na stávající asfaltovou komunikaci areálu.
Dle projektu stavby budou do základu z betonu C 14/15 osazeny betonové palisádové prvky výšky 600 mm (přírodní beton), tvořící kaskádu a ohraničení nově konstruovaného terénního schodiště. Zárubní strana palisád bude plnoplošně chráněna nopovou fólií, drenáží a zásypem propustným materiálem - dle technologického postupu. Drenážní pera budou zaústěna do dvou malých vsakovacích těles, situovaných oboustranně v nejnižší pozici vedle schodiště a podél asfaltové komunikace. Jedná se spíše o pojistné opatření a není předpoklad akumulace většího množství drenážních vod. Proto bude mít každé vsakovací těleso běžnou skladbu se štěrkem, shora bude chráněno geotextilií. Objem každého tělesa bude do cca 0,75 m3. Stupnice budou tvořeny asfaltovým betonem ACO 11 dle technologického postupu. Upravené partie okolí schodiště budou ohumusovány a osety trávním semenem.
Zábradlí je navrženo jako oboustranné - a to jako trubkové ocelové s pozinkovaným povrchem z trubek o průměru 76mm a 42 mm. Kotveno bude do rozšířeného betonového základu schodišťových palisád.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 154 679 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků