Veřejná zakázka: DDM - obnova povrchů komunikací dětského dopravního hřiště (2. vyhlášení)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1385
Systémové číslo VZ: P18V00000252
Datum zahájení: 05.09.2018
Nabídku podat do: 20.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DDM - obnova povrchů komunikací dětského dopravního hřiště (2. vyhlášení)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchů komunikací dětského dopravního hřiště v areálu DDM. Stávající asfaltové plochy dětského hřiště vč. ploch využívaných pro závody v jízdě zručnosti a shromažďování dětí vykazují poškození vlivem povrchových trhlin a prosedání. Oprava spočívá ve vyfrézování stávající živičné vrstvy a nové vyasfaltování vyznačených ploch vč. napojení na nedotčené plochy, obnově vodorovného a části svislého dopravního značení.
Podrobněji viz projektová dokumentace pro provádění stavby: „DDM Sokolov - obnova povrchů komunikací dětského dopravního hřiště“, která jsou součástí této výzvy (příloha č. 4).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 370 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků