Veřejná zakázka: Sokolov - studie dešťové kanalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1379
Systémové číslo: P18V00000246
Datum zahájení: 04.09.2018
Nabídku podat do: 19.09.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sokolov - studie dešťové kanalizace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace návrhu dešťové kanalizace města Sokolov, která bude spočívat v:

a) Příprava a zpracování dat o srážkách v lokalitě z podkladů ČHMÚ
b) Monitorovací kampaň v povodí a ve stávající stokové síti včetně monitoringu srážkových a balastních vod. Pro získání vhodných dat pro návrh dešťové kanalizace bude provedeno kontinuální a souběžné měření následujících hydrologických a hydraulických veličin v délce trvání alespoň 6 týdnů. Počet průtokoměrů 7ks, počet srážkoměrů 3ks.
c) Návrh tras systému dešťové kanalizace, včetně projednání s vlastníky pozemků.
d) Návrh dimenzí potrubí dešťové kanalizace vycházející z výpočtu a z naměřených hodnot monitorovací kampaně.
e) Návrh výústních objektů dešťové kanalizace
Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost pro zpracování návrhu, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení všech stanovisek, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání předmětné dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění jejich stanovisek. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech řízeních a jednáních.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky