Veřejná zakázka: Tělocvična Sokolovská ulice - zateplení fasády a stavební úpravy - projekční práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1019
Systémové číslo VZ: P17V00000100
Datum zahájení: 01.06.2017
Nabídku podat do: 19.06.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tělocvična Sokolovská ulice - zateplení fasády a stavební úpravy - projekční práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Projektové dokumentace (dále jen „PD“). PD bude zpracována ve dvou stupních PD – PD pro územní řízení a projednání s orgány a organizacemi a jednostupňový projekt pro provedení stavby. Součástí PD bude zpracování průkazu energetické náročnosti budovy a na něj navazující energetický posudek s návrhem způsobu zateplení objektu, položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr zhotovitele. PD bude řešit: zateplení, stavební úpravy šaten, sociální zařízení a změnu skladovacích prostor na další šatny a sociální zařízení, vybudování nového přístupu do tělocvičny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 144 628 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků