Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Sokolov (1. část) - 2. vyhlášení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je dodávka a výměna stávajících výbojkových a zářivkových svítidel veřejného osvětlení za nová svítidla se zdrojem LED a s možností regulace světelného toku a to v celkovém počtu 1038 ks svítidel ve městě Sokolov. Rovněž bude provedena úprava zapojení a dovybavení rozvaděčů. Žádné svítidlo se nedoplňuje. Výměna je realizována za účelem zlepšení kvality veřejného osvětlení, snížení světelného znečištění a snížení energetické náročnosti soustavy. Nahrazovány budou tyto typy svítidel: silniční svítidla, parková svítidla a přechodová svítidla.

Součástí plnění je:
- Doprava svítidel/výrobků na místa plnění, zaškolení vybraných pracovníků zadavatele v obsluze.
- Provedení všech montážních prací a dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- Demontáž a ekologická likvidace/recyklace nahrazovaných původních svítidel a to v počtu 1 038 ks.

Projekt „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Sokolov (1. část)“, reg. č.: 2182000366 bude realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kontakt: Mgr. Jana Zdvořáková (administrace zakázky)
tel: 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.10.2023 08:30
Datum zahájení: 08.09.2023 11:35
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: