Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Novina – oprava vodní nádrže – projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace k vodní nádrži na Novině, včetně pasportizace vodního díla, posouzení TBD a zpracování provozního a manipulačního řádu včetně zajištění povolení o nakládání s vodami.
Místo plnění: Sokolov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kontakt: Ing. Lenka Benešová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 285
e-mail: lenka.benesova@mu-sokolov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.12.2021 09:00
Datum zahájení: 12.11.2021 10:43