Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce bytového domu Chelčického 1310 – 1311, Sokolov. Bytový dům po rekonstrukci bude obsahovat 16 nově rekonstruovaných bytů s ústředním vytápěním. Stávající střecha bude odstraněna a nahrazena nadstavbou s valbovou střechou a imitací mansardové střechy. Okenní a dveřní výplně budou vyměněny za nové. Objekt bude zateplen pomocí uceleného, certifikovaného zateplovacího systému s veškerými doporučenými doplňky. Objekt bude napojen na soustavu centrálního zásobování teplem. Dodávka technologické části výměníkové stanice není součástí této zakázky.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kontakt: Ing. Sandra Linhová, e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz, tel: 354 228 284
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 01.11.2021 09:00
Datum zahájení: 08.10.2021 10:37