Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem projektu jsou stavební úpravy vozovky a odstavných ploch a části chodníku na začátku obytné zóny. Veškeré plochy a komunikace jsou odvodněny dle stávajícího stavu stávajícími a doplněnými uličními vpusti. Uliční vpusti budou napojeny do dešťové kanalizace. Součástí stavby bude i výměna dešťové kanalizace a dopravní značení. Stavebními úpravami bude sjednoceno šířkové uspořádání komunikace v jednotlivých částech ulice. Od křižovatky s ul. Jeronýmova je šířka vozovky 5,5 m, pak mezi propojkami s ul. Jiřího z Poděbrad je vozovka šířky 4 m a v úzké části ul. Chelčického je vozovka šířky 3,25m. V napojení na ul. Jeronýmova jsou provedeny bezbariérové úpravy, varovný a signální pás.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kontakt: Ing. Sandra Linhová, e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz, tel.: 354228284
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 25.01.2021 10:00
Datum zahájení: 17.12.2020 17:32