Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poimplementační podpora systému PROXIO
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování níže specifikovaných služeb k dílu, které vzniklo implementací systému PROXIO u Zadavatele.

Vymezení služby:
Údržba (maintenance)
• Poskytování aktuálních verzí
• Poskytování upgrade
• Poskytování update
• Legislativní servis
Základní podpora
• Helpdesk
• Řešení incidentů
Rozšířená podpora
• Řešení servisních požadavků (změnový/rozvojový požadavek)
• Provozní kontrola systému
• Implementace nových verzí produktu
• Poskytování konzultací
• Poskytování školení
• Vzdálená podpora

Detailnější vymezení služby je uvedeno v návrhu Smlouvy o poskytování údržby a podpory systému PROXIO, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kontakt: Bc. Helena Srbová, odbor rozvoje města
tel.: 354 228 353
e-mail: helena.srbova@mu-sokolov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 02.11.2020 09:00
Datum zahájení: 08.10.2020 13:00