Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sokolov - stavební úpravy komunikace ulice J.K. Tyla, vodovod, kanalizace
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sokolov – stavební úpravy komunikace ulice J.K. Tyla, vodovod, kanalizace“, zpracovaná v 12/2018 projektantkou Ing. Petrou Neubauerovou, Rohová 552/9, 360 05 Karlovy Vary. Veřejná zakázka je zadávána společným zadáváním v souladu s § 7 zákona č. 134/2016 Sb. na základě Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky. Vedoucím účastníkem společného zadávání je město Sokolov, jenž je zadavatelem části stavby v rozsahu stavební úpravy samotné komunikace a dešťová kanalizace. Účastník zadávání Sokolovská vodárenská, s.r.o. je zadavatelem části stavby v rozsahu vodovod a splašková kanalizace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kontakt: Ing. Sandra Linhová, tel.: 354 228 284, e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 09.10.2019 10:00
Datum zahájení: 17.09.2019 14:58