Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Regulace otopné soustavy, údržba a opravy otopné soustavy a soustavy rozvodů vody pro budovy MěÚ Sokolov
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je:

• regulace otopné soustavy,

• provádění údržby, oprav a dalších činností u těchto provozních souborů: otopná soustava, soustava rozvodů teplé vody, soustava rozvodů studené vody.

• Součástí údržby (údržba zahrnuje i zajištění spotřebního materiálu) je také provedení drobných oprav závad zjištěných v rámci údržby.

• Provádění činností zahrnuje i dodání předepsané dokumentace a předepsaných dokladů v souladu s platnými právními předpisy a normami, a dále případné doplnění do existující PD skutečného provedení, bude-li takové doplnění třeba.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.05.2019 10:00
Datum zahájení: 03.05.2019 15:08