Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: SOTES Sokolov spol. s r.o. – Dodávka vozidel pro svoz odpadu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je dodávka jednoho kusu nového automobilu pro svoz odpadu do 26 tun včetně nástavby a vyklápěče a jednoho kusu nového automobilu pro svoz odpadu do 18 tun včetně nástavby a vyklápěče.
Vozidla pro svoz odpadu musí odpovídat technickým parametrům uvedeným v Příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 tabulka Technická specifikace předmětu plnění“. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si kterýkoliv z těchto parametrů ještě před uzavřením kupní smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.04.2019 10:00
Datum zahájení: 22.03.2019 08:27