Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: IS Husitská – Vítězná, Sokolov, III.etapa – ul. Roháčova - projekční práce
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem poptávky je zpracování projektové dokumentace na rozparcelování pozemků určených pro výstavbu rodinných domů v ul. Roháčova, Sokolov, a jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
V projektové dokumentaci bude navržena obytná zóna pro připojení cca 10 rodinných domů. Na konci obytné zóny bude navrženo obratiště pro vozidla na svoz odpadu. Obytná zóna bude mít dopravní prostor široký 8,0 m. Chodníky nebudou navrhovány. Komunikace bude odvodněna a osvětlena.
V dokumentaci bude také navrženo napojení pozemků na inženýrské sítě: kanalizace, vodovod, silové kabely NN, sdělovací kabely, NTL plynovod.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: přímý nákup / evidence VZ
Elektronické podpisy:

Uveřejnit výsledek přímého zadání (evidence VZ): Ano
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum nákupu / nabídek: 25.07.2017 16:00
Datum zahájení: 25.07.2017 16:00