Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vzdělávání pracovníků OSPOD II
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky OSPOD ve vybraných oblastech. Vzdělávací programy musí být akreditovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nebo dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Veřejná zakázka je vypsána v rámci projektu r.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00008, "Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov".
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04. 06. 2014 09:50
Počátek běhu lhůt: 21. 05. 2014