Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: MŠ Pionýrů - instalace žaluzií
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace žaluzií do oken a prosklených dveří v MŠ Pionýrů 1344, Sokolov, na straně MŠ orientované k jihu a u ložnice 2 i bočních oken, a to převážně předokenních žaluzií, dále vnitřních žaluzií a stínících fólií na vybraná okna/prosklené dveře, a to v počtech a provedeních dle přiloženého souboru „MŠ Pionýrů, Sokolov – instalace žaluzií – zadání“.
Zadavatel upozorňuje účastníky na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Místo plnění: Sokolov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kontakt: Ing. Sandra Linhová, tel. 354 228 284, e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.06.2024 09:00
Datum zahájení: 30.05.2024 09:49
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):