Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Baník Sokolov - rekonstrukce šaten FK Sokolov, zateplení fasády
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem akce je realizace tzv. stavby na klíč, jejímž záměrem je zateplení objektu šaten fotbalového klubu v areálu Baník Sokolov. V rámci akce dojde k zateplení této provozovny „U Kopačky“ a k výměně stávajících dřevěných oken za nová okna plastová. Rovněž vstupní dveře na východní straně této provozovny budou nahrazena novými bílými plastovými dveřmi. Okna na severní straně provozovny budou vybourána (4 ks) a otvory prodlouženy. Do těchto otvorů budou osazena plastová okna otvíravá/sklopná 900 x 1575 mm se spodním fixním prosklením. Zdivo objektu je provedeno z plných pálených cihel, přičemž drobné otvory ve fasádě budou zazděny a bude vyspravena stávající vápenocementová vnější omítka. Dále bude provedena úprava štítů střech a výměna svislých svodů hromosvodu vč. měření odporu a revize.
Místo plnění: Sokolov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kontakt: Bc. Soňa Bendová, odbor rozvoje města MěÚ Sokolov
tel.: +420 354 228 334
e-mail: sona.bendova@mu-sokolov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 27.05.2024 08:30
Datum zahájení: 30.04.2024 10:16
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: