Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna dílen pro polytechnické vzdělávání: dodávka IT vybavení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je dodávka nového a nepoužitého IT vybavení (SW, HW) do odborné učebny dílen pro polytechnické vzdělávání a kabinetu, náležejícího k učebně. Odborná učebna i kabinet se nacházejí v 1. NP budovy Základní školy Sokolov, Rokycanova 258. Součástí plnění je dodávka/doprava, vykládka, vynesení do učebny, ustavení v místě plnění (včetně zapojení a odzkoušení funkčnosti), ekologická likvidace odpadu - případných obalů a základní zaškolení obsluhy.

Při předání plnění budou předány i veškeré dokumenty náležející k plnění a to v českém jazyce – zejména návody k obsluze a údržbě, záruční listy atd.

Projekt „Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna dílen pro polytechnické vzdělávání“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (37. výzva IROP - Základní školy - SC 4.1 (ITI)).

Zakázka je z hlediska věcné, časové a místní souvislosti zadávána v součtovém režimu s veřejnými zakázkami v oblasti školských zařízení, zřizovaných zadavatelem.
Místo plnění: Sokolov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kontakt: Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města
tel: 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.06.2024 09:00
Datum zahájení: 29.04.2024 08:25
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):