Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Výškopisné a polohopisné zaměření v intravilánu, včetně předání jeho elektronické podoby výkonnému správci technické mapy města Sokolov, 1 MJ = 1 ha
Jednotka: CZK
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 35 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět