Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Geometrický plán pro oddělení a scelení pozemků, včetně vytyčování hranic pozemků v terénu (nové či obnovené hranice), včetně jeho odsouhlasení příslušným katastrálním úřadem, 1MJ = 100 bm
Jednotka: CZK
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 30 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět