Detail dílčího hodnotícího kritéria

Informace o kritériu
Název: Užité a funkční vlastnosti.
Jednotka: Popis.
Popis:
(nepovinné)
Užité a funkční vlastnosti - vhodnost k požadovanému účelu, technické parametry, požadovaná a doplňková výbava.
Parametry kritéria
Typ: škála hodnot
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Škála hodnot:
název položkypřepočet
Nejvhodnější. 100 %
Nevyhovující. 1 %
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět