Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Marketingová strategie města Sokolov
Odesílatel Lenka Benešová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.06.2024 14:13:59
Předmět Výzva

Dobrý den,
město Sokolov vyhlásilo výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Marketingová strategie města Sokolov“.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 07. 2024 v 08:30 hodin.

S pozdravem

Ing. Lenka Benešová
odbor rozvoje města MěÚ Sokolov