Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Baník Sokolov - rekonstrukce šaten FK Sokolov, zateplení fasády
Odesílatel Soňa Bendová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.05.2024 13:12:37
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze posíláme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 spolu s upravenou přílohou č. 4 Rozpočet (Soupis prací s výkazem výměr - rozpočet).
Zároveň tak zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 27. 05. 2024.

S pozdravem

Bc. Soňa Bendová
odbor rozvoje města


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (636.40 KB)
- Příloha č. 4 Výkaz výmě (rozpočet)_upravený.xlsx (196.16 KB)