Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 - pořízení školního nábytku
Odesílatel Helena Srbová
Organizace odesílatele Administrace VZ [IČO: 43211234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2023 12:03:10
Předmět Výzva

V elektronickém nástroji E-ZAK města Sokolov byla zahájena veřejná zakázka "Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 - pořízení školního nábytku". Nabídky lze podávat do 20. 06. 2023 do 08:30 hod.

S pozdravem

Bc. Helena Srbová
odbor rozvoje města MěÚ Sokolov