Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Boženy Němcové – výměna PVC krytiny v kabinetech, učebně VV a malování“ - 2. vyhlášení
Odesílatel Lenka Benešová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2023 17:13:51
Předmět Výzva

Vážení,
v elektronickém systému E-ZAK města Sokolov bylo zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku " ZŠ Boženy Němcové – výměna PVC krytiny v kabinetech, učebně VV a malování" - 2. vyhlášení. Nabídky lze podávat do 06. 06. 2023 do 08:30 hodin.

Ing. Lenka Benešová
odbor rozvoje města Sokolov