Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Pionýrů - oprava učeben 3. NP 2. stupně, etapa 2
Odesílatel Soňa Bendová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2023 07:52:07
Předmět Výzva

Vážení,
v elektronickém systému E-ZAK města Sokolov bylo zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku "ZŠ Pionýrů - oprava učeben 3. NP 2. stupně, etapa 2". Nabídky lze podávat do 24. 04. 2023 do 08:30 hodin.

Bc. Soňa Bendová
odbor rozvoje města Městského úřadu v Sokolově