Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Švabinského – oprava oplocení
Odesílatel Lenka Benešová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2022 09:53:44
Předmět Výzva

Vážení,
v systému E-ZAK města Sokolov byla zahájena veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZŠ Švabinského – oprava oplocení" - 2. vyhlášení. V zadávací dokumentaci došlo oproti předchozímu vyhlášení ke zveřejnění předpokládané hodnoty zakázky a k prodloužení termínu dokončení a předání stavby.

Nabídky lze podávat do 18.07.2022 do 09:00.

S pozdravem
Ing. Lenka Benešová
odbor rozvoje města
MěÚ Sokolov