Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Parkoviště v ul. Vrchlického, Sokolov - projekční práce
Odesílatel Helena Srbová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2022 17:22:18
Předmět Výzva

Dobrý den,
město Sokolov vyhlásilo novou veřejnou zakázku s názvem „Parkoviště v ul. Vrchlického, Sokolov – projekční práce“. Nabídku lze podat do 11.07.2022 do 09:00 hodin.

S pozdravem

Bc. Helena Srbová
odbor rozvoje města