Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Křižíkova – oprava kanceláře vedení školy
Odesílatel Lenka Benešová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2022 16:31:02
Předmět Výzva

Vážení,
v systému E-ZAK města Sokolov byla zahájena veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZŠ Křižíkova – oprava kanceláře vedení školy.

Nabídky lze podávat do 26.05.2022 do 09:00.

S pozdravem
Ing. Lenka Benešová
odbor rozvoje města
MěÚ Sokolov