Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 – výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do budovy 1. stupně (2. vyhlášení)
Odesílatel Jana Zdvořáková
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2022 16:47:10
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

viz příloha


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele_ZŠ Pionýrů - 1.pdf (620.19 KB)