Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Hákový nosič výměnných nástaveb o celkové technické hmotnosti do 18000 kg s pohonem 4x4, hákovou sypačovou nástavbou a radlicí
Odesílatel Tomáš Najvar
Organizace odesílatele SOTES Sokolov spol. s r.o. [IČO: 25248758]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2022 13:26:04
Předmět Výzva

dnes byla zahájena podlimitní VZ na dodání nového “Hákového nosiče výměnných nástaveb o celkové technické hmotnosti do 18000 kg s pohonem 4x4, hákovou sypačovou nástavbou a radlicí.
Termín dodání nabídek byl stanoven na 11.02.2022.
Odkaz na podání nabídek:
https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2029.html