Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 – výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do budovy 1. stupně (2. vyhlášení)
Odesílatel Helena Srbová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.12.2021 13:56:30
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,
v příloze zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

S pozdravem

Bc. Helena Srbová
odbor rozvoje města MěÚ Sokolov


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_ZŠ Pionýrů.pdf (543.37 KB)