Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 – výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do budovy 1. stupně (2. vyhlášení)
Odesílatel Helena Srbová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2021 14:21:52
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
město Sokolov vyhlásilo novou veřejnou zakázku s názvem "Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 – výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do budovy 1. stupně" (2. vyhlášení). Nabídku lze podat do 03.01.2022 do 09:00 hodin.

S pozdravem

Bc. Helena Srbova
odbor rozvoje města
MěÚ Sokolov


Přílohy
- Oznámení o zahájení výběrového řízení_ZŠ Pionýrů_bezbar. přístup 1. st.pdf (609.51 KB)