Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Licence k softwarovým produktům Microsoft
Odesílatel Helena Srbová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.11.2021 12:40:21
Předmět Výzva

Dobrý den,
město Sokolov vyhlásilo novou veřejnou zakázku s názvem "Licence k softwarovým produktům Microsoft". Zakázka je dělena na 2 části. Účastník může podat nabídku do jedné či obou částí (do každé části je nutné podat samostatnou nabídku). Nabídky lze podat do 24.11.2021 do 09:00 hodin.

S pozdravem

Bc. Helena Srbova
odbor rozvoje města