Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311
Odesílatel Sandra Linhová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.10.2021 17:14:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

na profilu zadavatele bylo zveřejněno vysvětlení zadávací dokumentace č. 6. Dále byl uveřejněn opravený Soupis prací s výkazem výměr a lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 08.11.2021.

S pozdravem

Ing. Sandra Linhová