Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311
Odesílatel Sandra Linhová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.10.2021 08:15:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

na profilu zadavatele bylo uveřejněno vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, opravený soupis prací s výkazem výměr a lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 01.11.2021 do 09:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Sandra Linhová