Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zimní stadion Sokolov - oprava střechy nad strojovnou - výběr TDI a koordinátora BOZP
Odesílatel Helena Srbová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.07.2019 14:00:20
Předmět Výzva

město Sokolov vyhlásilo novou veřejnou zakázku s názvem "Zimní stadion Sokolov - oprava střechy nad strojovnou - výběr TDI a koordinátora BOZP. Nabídky lze podávat do 01.08.2019 do 09:00 hodin.

S pozdravem

Bc. Helena Srbová
odbor rozvoje města