Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Regulace otopné soustavy, údržba a opravy otopné soustavy a soustavy rozvodů vody pro budovy MěÚ Sokolov
Odesílatel Sandra Linhová
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2019 15:08:25
Předmět Výzva

Dobrý den,

město Sokolov vyhlásilo veřejnou zakázku s názvem "Regulace otopné soustavy, údržba a opravy otopné soustavy a soustavy rozvodů vody pro budovy MěÚ Sokolov. Nabídky je možné podávat do 23. 05. 2019 do 10:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Sandra Linhová